Restauratie

Ook zijn we gespecialiceerd in het renoveren en onder- houden van kerken en grachtenpanden. Door ons project- matige aanpak, verwerken wij uw vraag tot een doorzich- tig concept.

RestaurerenR.K. kerk Vinkeveen is het in oude staat herstellen van een monu- mentaal pand. Daar gaat vaak een lange voorberei- ding aan vooraf. Restaureren is een kwestie van organise- ren. Het kost tijd om alle benodigde, originele materialen te verzamelen en om nieuwbouw- en inbouwmateriaal aan te pas- sen aan het monumentale pand. Om geen onverwachte zaken tijdens het bouwproces tegen te komen, moet van te voren al- les goed in kaart worden gebracht.